Köpes,Wanted

 

Köpes

 


Allt inom landmobilradio

Ericsson / Niros / Simoco

(Analogt, Digitalt "DMR", Tetra)

Bärbara, Mobila, Bas, Reläbas F802, F52 Tillbehör, Åkeriradio, Taxiradio.

68-88 Mhz, 146-174 Mhz,

400-470 mhz.

Hihg gain antenna finsk 2 eller 4-stackad 80, 160 samt 400 mhz.

 

Wanted

 

Everything within two way mobile radio

Ericsson / Niros / Simoco

(Analogue, Digital "dmr", Tetra)

Portable, Mobile, Bass, Relay Base, Accessories,

Truck Radio, Taxiradio.

68-88 Mhz, 146-174 Mhz, 400-470 mhz.

Hihg gain antenna finnish 2 or 4-stacked

80, 160 and 400 mhz.